Onder online marketing wordt verstaan ‘onlineactiviteiten voor het behalen van gestelde marketingdoelen’. Het wordt ook wel internetmarketing genoemd. Er zijn heel veel manieren van online marketing en elk jaar komen er weer nieuwe bij.

Online marketing wordt vaak geassocieerd met webshops en e-commerce maar het is veel breder dan dat. Zo heb je bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie, e-mail marketing, affiliate marketing en social media marketing.

Persoonlijke aanpak mogelijk

De grootste verandering van online marketing ten opzichte van offline marketing is dat er nu gebruik kan worden gemaakt van een veel persoonlijkere aanpak. Dit is heel belangrijk en wordt ook steeds belangrijker bij de marketingstrategie.

Voor de persoonlijke aanpak wordt er gebruik gemaakt van marktsegmentatie. Dit houdt in dat de bevolking wordt onderverdeeld in bepaalde eigenschappen zoals geslacht, leeftijd en voorkeuren. Zo kun je de doelgroep voor jouw bedrijf het beste bereiken.

Voordelen van online marketing ten opzichte van offline marketing

Online marketing heeft een heleboel voordelen ten opzichte van offline marketing. De belangrijkste voordelen even kort op een rijtje:

– De activiteit van internetgebruikers neemt toe. Daarom blijft de onlinemarkt groeien en komen er ieder jaar nieuwe vormen van online marketing bij. Aangezien steeds minder offline gebeurd is het dus belangrijk om je echt te focussen op online.
– Ook is het bij online marketing veel makkelijker om de resultaten te meten ten opzichte van offline marketing. Je kan heel makkelijk bijhouden wat de marketing heeft opgeleverd.
– Het is online veel makkelijker om een gerichte doelgroep te bereiken. De trend ‘personalisatie’ wordt steeds groter dus des te belangrijk om online marketing toe te passen.
– Ook is online marketing een stuk goedkoper dan offline marketing. Dit omdat je online veel sneller en makkelijker een grote doelgroep kan bereiken.

Offline marketing ook nog steeds belangrijk

Alhoewel online marketing een heleboel voordelen heeft ten opzichte van offline marketing moet je offline marketing ook zeker niet achterwege laten. Het speelt ook nog steeds een belangrijke rol in de tijd van nu. Het werkt het beste wanneer je online en offline marketing combineert en dus gebruik maakt van een crossmediale aanpak.

Related Post

Leave a Comment